Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Feb 6, 2015

Det är först när man har ett jobb som man har tid att göra saker, det återkommer gång på gång i detta det åttiofemte avsnittet av FAQ-podden, där Ivan och Anders ånyo samtalar om ditt och datt.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.