Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Oct 18, 2014

Första halvan av FAQ-poddens inspelning inför "a live studio audience". Del  2 kommer nästa vecka. Håll även ögonen öppna på YouTube!

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS