Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Apr 4, 2014

i det här avsnittet av FAQ-podden snackar vi om så mycket härliga saker att ni inte kommer tro era öron! Captain America, Grand Budapest Hotel, Turbo, Occulus Rift och en massa annat.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.