Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden

Feb 25, 2015

Ryktena om FAQ-poddens död är betydligt överdrivna, vi har bara så himla mycket annat just nu. I detta avsnitt språkar Ivan, Randal och Hanna om lajv, rollspel och hantverk! Det får inte missas!

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.

* * * SHOWNOTES * * *

Settlers...


Feb 6, 2015

Det är först när man har ett jobb som man har tid att göra saker, det återkommer gång på gång i detta det åttiofemte avsnittet av FAQ-podden, där Ivan och Anders ånyo samtalar om ditt och datt.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.