Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden

May 26, 2013

I det femte avsnittet av FAQ-podden pratar vi bland annat om Xbox One, Alex och Sigges podcast, Craxy Town och – sist men inte minst – fans och fandom.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår 


May 9, 2013

I det fjärde avsnittet av FAQ-podden pratar vi bland annat om Star Trek Into Darkness (och alla andra sorters Trek), Babylon 5Firefly – samt en massa annan science fiction!

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår