Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Jun 6, 2015

På agendan: Heroes of the Storm, Pillars of Eternity, Steam-rean, regeringssanktionerade domänkapningar, torrents, domäner vi äger, FRAMTIDEN, lotterivinster och det faktum att man är väldigt bekväm av sig.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.