Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Jan 22, 2015

I det åttiotredje avsnittet pratar Ivan och Anders om värme och kyla, korvar som inte får köpas, Namibias helgalna grillkultur och om ny teknik i nya Twin Peaks.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS