Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


Nov 20, 2014

Live on tape från Kungsholmen, det sjuttiosjätte avsnittet av FAQ-podden!

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS

* * * SHOWNOTE! * * *

SNL:s androgyna karaktär Pat belös hendebatten redan på tidigt 90-tal.