Preview Mode Links will not work in preview mode

FAQ-podden


May 26, 2013

I det femte avsnittet av FAQ-podden pratar vi bland annat om Xbox One, Alex och Sigges podcast, Craxy Town och – sist men inte minst – fans och fandom.

Ladda ner avsnittet som en mp3:a, prenumerera via iTunes, eller använd dig av vår RSS.